Terapia

Jesteśmy tu, by pomagać...

 

 

wyślij zapytanie

Okresowo przeprowadzane są badania za pomocą testów psychologicznych w celu sprawdzenia skuteczności terapii.

 

Terapia w zależności od potrzeb , odbywa się w środowisku domowym dziecka lub na terenie placówki, do której uczęszcza

 

Praca każdego terapeuty podlega superwizji, co oznacza, że terapeuta pracuje pod nadzorem osoby, która jest   odpowiedzialna za prawidłowy przebieg procesu terapeutycznego , modyfikacje programu i wprowadzanie procedur.

Naszą terapię wyróżnia :

Proces Terapii Poprzedza:

 

1. Sprawdzenie aktualnego poziomu poszczególnych umiejętności dziecka.

 

2. Wychwycenie największych trudności.

 

3. Stworzenie indywidualnego programu terapeutycznego dostosowanego do potrzeb dziecka.

 

 

Terapeuta pracuje z dzieckiem, realizując indywidualny program terapeutyczny. Dzięki temu proces terapeutyczny przebiega według ściśle określonych reguł:

 

  • Możliwa jest modyfikacja programu w zależności od potrzeb dziecka.
  • Rodzic ma wgląd w oddziaływania terapeutyczne podejmowane wobec jego dziecka.

  • Terapeuta regularnie monitoruje postępy lub trudności w nabywaniu nowych umiejętności.

 

 

 

 

Terapia

Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju

Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku

Cdiwr.pl