Diagnoza

Jesteśmy tu, by pomagać...

 

 

wyślij zapytanie

wyślij zapytanie

wyślij zapytanie

Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju

wyślij zapytanie

3 DIAGNOZA

 

Ewentualne badanie psychologiczne.

Wywiad z rodzicami.

Analiza dokumentacji.

Postawienie diagnozy wraz z zaleceniami.

2 OBSERWACJA

 

Obserwacja w placówce.

Wywiad z nauczycielem.

Obserwacja w domu.

 

1 KONTAKT

 

Ustalenie problemu.

Umówienie terminu obserwacji w placówce.

Umówienie terminu obserwacji w domu.

 

 

Proces Diagnozy krok po kroku...

 

 

1. Jeśli dostrzegają Państwo jakieś niepokojące zachowania u dziecka lub nauczyciel placówki, do  której uczęszcza dziecko zgłasza problem, proszę nie zwlekać, tylko skontaktować się z nami.

 

2. Po wstępnym telefonicznym omówieniu problemu, ustalamy termin : 

 

  • Wizyty naszego psychologa w celu odbycia obserwacji dziecka w przedszkolu,  szkole itp.

  • Ewentualnego badania psychologicznego, przeprowadzonego za pomocą  najnowszych dostępnych na polskim rynku testów psychologicznych.

  • Wizyty domowej, podczas której dokonujemy obserwacji dziecka w środowisku domowym oraz szczegółowego wywiadu rodzinnego.

 

3. Po ukończonym procesie diagnostycznym otrzymują Państwo gotową opinię psychologiczną wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.

 

Uwaga: Przed wizytą domową należy przygotować:

 

  • książeczkę zdrowia dziecka

  • o ile to możliwe, nagrania niepokojących zachowań

  • całą dokumentację medyczną, psychologiczną , dotychczasowe opinie itp.

Diagnoza

Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku

Cdiwr.pl