Cdiwr.pl

Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku

Terapia i Diagnoza dzieci i młodzieży

Terapia.

Diagnoza. 

Warsztaty.
Konsultacje.

 

Jesteśmy specjalistyczną placówką zajmującą się  diagnozą oraz wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży. Nasz zespół stanowią specjaliści podchodzący do pracy z dziećmi z pasją i oddaniem....

Jesteśmy tu, by pomagać...

 

 

czytaj więcej

Czym się zajmujemy:

Wspieramy dzieci w nauce

 

Wynajdujemy sposoby, aby ułatwić Twojemu dziecku zdobywanie wiedzy, tworzymy programy wspierające realizację podstawy programowej, jak i również jeśli są ku temu powody, wspieramy dziecko podczas zajęć lekcyjnych. Jeśli Twoje dziecko ma problemy w nauce lub odmawia odrabiania lekcji, znajdziemy przyczynę i rozwiązanie problemu.

Prowadzimy trening jedzenia

 

Jeśli u Twojego dziecko pojawia się odmowa spożywania posiłków, czyli w jego diecie znajduje się zbyt mała ilość produktów np.: owoców, warzyw, mięsa, sprawimy, że jego dieta będzie bogatsza w produkty, których do tej pory unikało.

Prowadzimy trening toaletowy

 

 

Masz problem z nauczeniem dziecka załatwiania się na nocniczku, komunikowania potrzeb? Twoje dziecko cierpi na nawykowe zaparcia? Nauczymy Ciebie jak skutecznie sobie z tym radzić.

 

Redukujemy zachowania niepożądane np. agresję

 

Oduczamy dzieci zachowań, które nie są akceptowalne społecznie (napady złości, agresja i wiele innych)  lub zagrażają bezpieczeństwu dziecka (autoagresja). Uczymy Twoje dziecko, że pewien repertuar zachowań nie przynosi żadnego rezultatu w jego otoczeniu, tym samym przestaje się opłacać go stosować.

 

Nasz Zespół

poznaj naszych specjalistów

Hanna Rossland

 

Magister pedagogiki o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej o kierunku Stosowana Analiza Zachowania. W trakcie studiów pracowała w przedszkolu Montessorii oraz nabywała umiejętności praktycznych w gabinecie logopedycznym i szkole podstawowej. Uczestniczyła w licznych kursach np „Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne”, Specjalne potrzeby edukacyjne – obszary i formy pomocy, Edukacja ruchowa i zabawy wieku dziecięcego, ukończyła III stopniowy kurs doskonalący Terapii Behawioralnej Dzieci z Autyzmem. 

Maciej Tarkowski

 

Psycholog, Pedagog, Diagnosta, Terapeuta Główny. Założyciel Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Stosowana Analiza Zachowań (Kształtowanie Zachowań Dzieci w Terapii). Odbył liczne kursy i szkolenia. Praca z dziećmi to jego pasja i zamiłowanie.  "Nic mnie bardziej nie uszczęśliwia, jak obserwowanie efektów naszej pracy".

Alicja Rossa

 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, specjalność: neurobiopsychologia. Uzyskała przygotowanie pedagogiczne. Obecnie Ukończyła studia podyplomowe "Stosowana Analiza Zachowania - terapia spektrum zaburzeń autystycznych". Posiada uprawnienia do przeprowadzania badań Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5. Ukończyła III stopniowe szkolenie „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”. Podczas studiów realizowała kursy takie jak „Diagnoza małego dziecka”, „Diagnoza dziecka w wieku szkolnym”, „Całościowe zaburzenia rozwoju”. W trakcie studiów rozpoczęła pracę jako terapeuta behawioralny dzieci z zaburzeniami rozwoju takimi jak zaburzenia ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, lękiem społecznym i mutyzmem selektywnym. Umiejętności praktycznych nabywała w Przedszkolu nr 77 dla dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, a także w ośrodku zajmującym się terapią dzieci w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania. Obecnie w Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju zajmuje się terapią, przeprowadzaniem badań psychologicznych, Tworzeniem programów terapeutycznych, jak i również szkoleniem przyszłych terapeutów.

Naszą misją jest pomaganie

Świeże PrzekąskiPrzekąski

Nauka poprzez zabawę

Nie zawsze nauka musi wyglądać tak jak nam się wydaje. Nasze metody to dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka. Potrafimy sprawić, by nauka była zabawą i przyjemnością, a z pewnością nie przykrym obowiązkiem.

Innowacje

 

W pracy nie boimy się wspierać nowinkami technologicznymi , które używane w umiejętny sposób, mogą rozwijać komunikację, zwiększać motywację , rozwijać kreatywność.

Kreatywność

 

Wynajdujemy sposoby jak najefektywniej nauczyć nowych umiejętności.

różnorodność

 

Do wspierania rozwoju dziecka wykorzystujemy różnego rodzaju gry planszowe, zabawy ruchowe, kreatywne pomoce.

Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju

Pracujemy ze wszystkimi trudnościami, które zgłosi nam rodzic. Wyrównujemy deficyty w tych sferach rozwoju, w których dziecko przejawia trudności. Wspieramy rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny.

Uczymy dzieci prawidłowych kontaktów  z rówieśnikami

 

Prowadzimy trening umiejętności społecznych, aby usprawnić funkcjonowanie Twojego dziecka  w grupie rówieśniczej. Zarówno w formie warsztatów, teorii podczas zajęć indywidualnych, jak i również praktyki podczas zajęć w grupie przedszkolnej, szkole, placu zabaw.

 

 

 

 

 

 

img-20181229-wa0004

 

img-20181220-wa0006

 

6 ksiazki edukacyjne dla dzieci, maluszkowe inspiracje

 

2 ksiazki edukacyjne dla dzieci, maluszkowe inspiracje

 

Tarkowski Maciej Psycholog Gdańsk

Aleksandra Mańkowska

 

jest psychologiem, diagnostą, Terapeutą głównym. Od kilku lat związana jest zawodowo również
z Uniwersytetem Gdańskim, realizując swoje zainteresowania badawcze w ramach pracy naukowej (jest autorką licznych publikacji o zasięgu międzynarodowym, dotyczących problematyki uwagi!) oraz pasję uczenia, przekazując swoją wiedzę studentom psychologii, logopedii, pedagogiki i kryminologii. Aktualnie przygotowuje również swoją rozprawę doktorską obejmującą zagadnienia neuropsychologii klinicznej i eksperymentalnej. Jej największą pasją jest praca z dziećmi i wspieranie ich rozwoju. Dlatego w Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju pełni rolę diagnosty i Terapeuty Głównego, rozwiązując zagadki dotyczące przyczyn trudności funkcjonowania dzieci. Ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalizacją psycholog kliniczny dzieci i młodzieży oraz człowieka dorosłego. Zrealizowała studia podyplomowe z zakresu stosowanej analizy zachowania, kształtowania zachowań człowieka w terapii w ramach Uniwersytetu SWPS w Sopocie.

Aneta Andrzejewska

 

Jest magistrem kryminologii oraz magistrem psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Jej specjalizacja to psychologia dzieci i młodzieży oraz psychologia kliniczna. Obecnie jest w trakcie studiów "Stosowana Analiza Zachowania -terapia spektrum zaburzeń autystycznych". Odbyła liczne kursy m.in.: trening umiejętności społecznych, diagnoza małego dziecka, diagnoza dziecka w wieku szkolnym, diagnoza dysleksji, specyficzne trudności w uczeniu się. Podczas studiów zdobywała doświadczenie w Fundacji „Podaj Dalej” oraz Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego. W trakcie studiów prowadziła liczne warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Odbyła staż w Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju. Obecnie pracuje na stanowisku terapeuta prowadzący.

Alina Sylka - Kliniewska

 

Jest psychologiem , terapeutą, superwizorem behawioralnym (Nr licencji 30/S/2016 oraz188/T/2016). Będąc na studiach, poznała pierwsze dziecko z autyzmem i przekonała się, jak skuteczną metodą uczenia i terapii jest ta oparta na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania. Pracowała wówczas jako wolontariuszka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Od  2004 roku do 2018 związana z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych, gdzie początkowo pracowała jako terapeuta, a od  2009 roku  terapeuta główny, którego zadaniem było opracowywanie  programów terapeutycznych i nadzorowaniem pracy terapeutów. W CDIT zajmowała się również diagnozą psychologiczną, w szczególności przeprowadzaniem badań diagnostycznych. Od 2005 roku do 2018 związana zawodowo ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdańsku. W SOSW Nr 2 pracowała na stanowisku psychologa, zajmując się organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, diagnozą psychologiczną, wspieraniem nauczycieli w redukowaniu zachowań niepożądanych występujących u wychowanków. Od 2011 roku  do 2018 pracowała jako opiekun stażu na studiach podyplomowych Stosowana Analiza Zachowania (kształtowanie zachowań w terapii). Zajmowała się również przeprowadzaniem egzaminów praktycznych, w trakcie których oceniane były umiejętności terapeutyczne studentów. Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii na Uniwersytecie Gdańskim w 2005 roku oraz liczne kursy i szkolenia, w tym brała udział w obozach szkoleniowych prowadzonych przez norweskiego superwizora. W obszarze jej zainteresowań leży terapia dzieci m. in. z całościowymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością intelektualną, alalią, zaburzeniami genetycznymi, zaburzeniami parcjalnymi (m.in. zaburzenia koncentracji, pamięci), lękiem społecznym, mutyzmem.  Posiada duże doświadczenie w pracy z zaburzeniami zachowania występującymi w szczególności u osób niepełnosprawnych intelektualnie i z  całościowymi zaburzeniami w rozwoju.

 

Weronika Zawistowska

 

 

Ukończyła studia  na kierunku oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jest w trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim, kierunek Pedagogika Specjalna, na specjalności edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń oraz studiów podyplomowych na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Nabywała umiejętności praktyczne  w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gdańsku, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gdańsku oraz w Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju. Odbyła liczne kursy m.in.: edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem, edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami zachowania, edukacja i rehabilitacja osób niewidzących i słabowidzących, wspieranie rozwoju kompetencji ucznia, praca z uczniem wybitnie zdolnym, praca z uczniem z trudnościami w czytaniu i pisaniu, praca z uczniem z trudnościami w matematyce, terapia zaburzeń emocjonalnych i socjoterapia, metodyka nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Patrycja Markiewicz

 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim o specjalizacji Psychologia Dzieci i Młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Centrum Interwencji Kryzysowej oraz w Stowarzyszeniu Profilaktyki Środowiskowej. Odbyła liczne kursy kierunkowe: „Diagnoza dziecka w wieku szkolnym” , „Diagnoza małego dziecka”, „Diagnoza gotowości szkolnej”, „Specyficzne trudności w uczeniu się” , „Kształtowanie się języka i mowy dziecka”, „Praca psychologa z dziećmi z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym”, „Nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia zachowania wśród dzieci i młodzieży”. Obecnie pogłębia umiejętności w dziedzinie terapii w Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju na stanowisku Terapeuta prowadzący.

 

Tatiana Kukiełko

 

 

Magister Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim specjalizacja psychologia kliniczna. W czasie studiów zrealizowała szereg kursów związanych z pracą terapeutyczną z dziećmi, m.in. : „Diagnoza małego dziecka”, „Diagnoza dziecka w wieku szkolnym”, „Specyficzne trudności w uczeniu się”, ,,Wybrane metody projekcyjne w diagnozie dziecka”. Od początku studiów była ukierunkowana na pracę z dziećmi. Zdobywała doświadczenie  psychologiczno-pedagogiczne w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Gdyni. Od 4 lat jest wolontariuszką w Fundacji Zmian Społecznych ,,Kreatywni”, w której prowadzi grupy zajęciowe z dziećmi, korepetycje z języka angielskiego oraz współorganizuje akcje charytatywne. Z uwagi na fakt, że od ponad 10 lat trenuje biegi długodystansowe, to jej  równoległą ścieżką rozwoju jest psychologia sportu. Prowadziła z dziećmi warsztaty o emocjach, stawianiu celów i motywacji oraz tworzyła profile psychologiczne małych sportowców. Oprócz sportu jej pasją jest również psychodietetyka. Stawia na kompleksowe podejście do dziecka i całościowe wspomaganie rozwoju, realizuje kurs Dietoterapii w Zaburzeniach Metabolicznych i Hormonalnych. Obecnie pogłębia wiedzę na temat Stosowanej Analizy Zachowania.

 

 

Helena Siódmiak

 

 

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalizacją psychologia kliniczna dzieci i młodzieży oraz psychologia sądowa. W ramach studiów zrealizowała blok specjalizacyjny- przygotowanie pedagogiczne dla psychologów.  Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania realizowanych na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Od 2013 roku pracuje jako terapeutka  z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, lękiem społecznym czy niepełnosprawnością intelektualną. W Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju zajmuje się Diagnozą, przeprowadzaniem badań psychologicznych terapią, tworzeniem programów terapeutycznych oraz nadzorem pracy terapeutów.

 

 

Karolina Pniewska

 

 

Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością surdopedagogika. Obecnie  studiuje na  kierunku Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń. Od trzynastego roku życia była wolontariuszką we wspólnocie Wiara i Światło w swoim rodzinnym mieście, co wpłynęło na późniejszy wybór studiów związanych z pracą z osobami z niepełnosprawnością. Podczas studiów odbywała praktyki m.in. w przedszkolach specjalnych, Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz szkołach specjalnych. Była również wolontariuszką w Polskim Związku Głuchych, dlatego też uczestniczy w kursie Polskiego Języka Migowego. Obecnie pogłębia w centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju wiedzę na temat Stosowanej Analizy Zachowania.

 

 

Krystyna Stopa

 

 

absolwentka studiów licencjackich z pedagogiki wczesnej edukacji z terapią pedagogiczną oraz studiów magisterskich z pedagogiki specjalnej o specjalizacji edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń. Ukończyła również studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki-rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Praca z dziećmi to dla niej przede wszystkim pasja. Obecnie pogłębia wiedzę na temat Stosowanej Analizy Zachowania.

 

 

Joanna Grabowska

 

 

Absolwentka studiów  z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej o specjalizacji wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. Obecnie pogłębia wiedzę na temat Stosowanej Analizy Zachowania.

 

 

Aleksandra  Bajek - Grębicka

 

 

Absolwentka psychologii o specjalności zdrowie i rehabilitacja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła 3 stopniowy kurs terapii behawioralnej dla dzieci z ASD. jest trenerem umiejętności społecznych, brała udział w wielu szkoleniach, między innymi: profilaktyka logopedyczna, arteterapia, diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych, jak pracować z zachowaniem trudnym. Obecnie w dalszym ciągu zgłębia wiedzę nt. stosowanej analizy zachowań.

 

 

Waleria Jeszenowska

 

 

Absolwentka studiów z pedagogiki wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną. Odbyła staż jako terapeuta w Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju, jak i liczne kursy między innymi : III stopniowe szkolenie „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, kurs „Trener umiejętności społecznych” z uprawnieniami do samodzielnego prowadzenia grup oraz II stopniowy kurs „Diagnoza i terapia ręki”. Obecnie poszerza wiedzę na studiach podyplomowych z oligofrenopedagogika– rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną." Praca z dziećmi to moja pasja .Największą nagrodą są efekty ,które ona przynosi"

 

 

Adrianna Parzych

 

Studentka V roku Psychologii zdrowia ze specjalnością Zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Podczas studiów zrealizowała szereg kursów związanych z pracą terapeutyczną z dziećmi, m.in.: „Psychologia rozwoju człowieka”, „Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży”, „Neurologia rozwojowa”, „Psychologia kliniczna dziecka”, „Diagnostyka i terapia neuropsychologiczna dzieci i młodzieży”, „Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży”, „Język migowy”, „Komunikowanie się z przewlekle chorym dzieckiem - aspekty diagnostyczne i terapeutyczne”, „Muzykoterapia”, „Psychologia rodziny”, „Psychologia w okresie okołourodzeniowym”. Praktykę zawodową zdobywała między innymi w Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku oraz w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku na oddziałach somatycznych. Prowadziła warsztaty promocji zdrowia w przedszkolach i szkołach podstawowych. Aktualnie szkoli się na kierunku Przygotowanie pedagogiczne w zawodzie psychologa oraz odbywa kurs języka migowego. Obecnie pogłębia wiedzę na temat Stosowanej Analizy Zachowania w Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju gdzie pracuje pod superwizją.

 

 

 

 

 

 

Monika Baran

 

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalnością Psychologia Dzieci i Młodzieży. W ramach studiów realizowała program przygotowania pedagogicznego. Podczas studiów Ukończyła między innymi kursy takie jak "Całościowe zaburzenia rozwoju - diagnoza i terapia", "Studia przypadków w diagnostyce zaburzeń okresu dojrzewania i adolescencji", "Nowoczesne metody i technologie w diagnozie dziecka", "Zaburzenia wczesnodziecięce i rozwojowe", "Diagnoza funkcjonowania psychospołecznego dziecka", czy "Nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia zachowania wśród dzieci i młodzieży".   Trener Umiejętności Społecznych I i II stopnia. Pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu zdobywała na praktykach studenckich w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz świadcząc specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała również na praktykach studenckich, a także pracując w przedszkolu, gdzie prowadziła zajęcia z zakresu edukacji emocjonalnej i treningu umiejętności społecznych. Obecnie pogłębia wiedze na temat Stosowanej Analizy Zachowania w Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju.

 

 

 

 

 

 

Zuzanna Marciniak

 

Magister psychologii na Uniwersytecie Gdańskim o specjalności neurobiopsychologia. Uzyskała przygotowanie pedagogiczne. Podczas studiów zrealizowała takie kursy, jak m.in. „Całościowe zaburzenia rozwoju – diagnoza i terapia”, „Studia przypadków w diagnostyce zaburzeń okresu dojrzewania i adolescencji”, „Nowoczesne metody w diagnozie dziecka” oraz „Wybrane metody projekcyjne w diagnozie dziecka”. Ponadto ukończyła dwustopniowy kurs Trenera Umiejętności Społecznych, dwustopniowe szkolenie z zakresu diagnozy i terapii niepłynności mowy i szkolenie z diagnozy i terapii afazji rozwojowej. Posiada również uprawienia terapeutyczne do przeprowadzania treningu kognitywnego metodą Instrumental Enrichment (pierwszy poziom). Obecnie pogłębia wiedzę na temat Stosowanej Analizy zachowania .